Livet puzzler seg på plass

Livet puzzler seg
på plass
bit for bit
brikke for brikke

Noen biter er lette -
å finne
å plassere
å leve med

Noen biter er utfordrende -
å finne
å plassere
å leve med

Alle bitene -
hører til
har sin plass
er gode nok
er like viktige

For helheten i livet

Livet faller på plass
bit for bit
brikke for brikke

Godt nok

Innimellom gjør det godt med litt
hjelp og støtte
fra en mamma
eller en pappa

Les mer...
Close

50% Complete

To steg

Det er ikke noe problem, men det er ikke noe som er viktig for deg selv, men du må ikke komme til det samme med å gjøre det enda bedre.